?

Log in

No account? Create an account
dudutkin [entries|archive|friends|userinfo]
dudutkin

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

парады першакурсьнікам ФФСН [Sep. 1st, 2006|12:25 am]
dudutkin

суб’ектыўная топ-шасьцёрка найбольш распаўсюджаных камунікатыўных “шумоў” :

 

link3 comments|post comment

(no subject) [Aug. 7th, 2006|05:24 pm]
dudutkin
У Мазыры (Гомельская вобласьць) абласны камітэт БРСМ і мазырская музычная “Арт-студыя” пачалі падрыхтоўку да рок-фэсту “Эх, RockНем!”...
linkpost comment

(no subject) [Aug. 6th, 2006|12:29 am]
dudutkin
упырхлікам...

Вельмі добра жыць у Эўропе!
Не хаваць сваіх манэр.
Марыць жыць даўно ўсялякі
апа-мовіць так-зыцыянэр.
Ён пра ровень жыцьця годны
Ведае, а ты – трывай.
На “Бэтэ” табе раскажуць
Пра дажынкі і ўраджай.
Бо балюча яму надта
Жыць увесь час сярод сялян,
Што ня робяць модлы боствам,
Дзядзю Сэму і рублям.

І праз нейкі час ён зваліць,
Бо няможна жыць у лайне
Бачыць як галасавалі
У гэтай дзіўнай краіне.
Быдла!Зграя маразматыкаў!
Постсавецкі Калізей!
Усе падтрымліваюць бацьку!
(Ну ня ўсе – амаль што ўсе.)

Як жа ім ня піць партвэйн тут!
“Абы-што, ражно, параЗА”-
Хочуць, пэўна, зжыць са сьвету,
Птушку ставяць у клетцы “ЗА”!


Гэта “ЗА” – ня значыць “Захад”
Яно значыць – “западло”!
І праз нейкі час ён зваліць-
эмпірэям усім назло.
linkpost comment

(no subject) [Aug. 2nd, 2006|10:32 pm]
dudutkin
Калісьці ў сеціве трапіў на гэтыя вершыкі аднаго адыёзнага графамана зь Віцебску. Натуральна, верш быў напісаны на мове Пушкіна і Дастаеўскага. Сп. Дудуткін вырашыў паспрабаваць сябе ў якасьці перакладчыка. Усім рупліўцам і змагарам (бля) прысьвячаецца...
DUDUTKIN


Хорошо живет Европа!

На изысканный манер

жить мечтает всякий опа-

так сказать –зиционер.
Он об уровне достойном
жизни знает толк – не спорь.
И о нём расскажет он нам
тыча маркером в забор
Потому что ему больно
прозябать среди крестьян,
не молящихся иконам,
что так сладко шелестят.
И, наверное, он свалит,
потому как мочи нет
,
видеть как голосовали
в этой, так сказать, стране.
Быдло! Стадо маразматиков!
Постсоветский Колизей!
Все поддерживают Батьку!
(Ну не все – почти что все.)
Ну и как не пить портвейн тут!

Хоть бы чем залить глаза -
ведь сживают же со свету
ставя галку в клетке «ЗА»!

Это «ЗА» - не значит «Запад»,

оно значит – «западло»!

И наверное он свАлит –

быдлу этому назло.Карацей, абвяшчаю конкурс на напісаньне лепшага перакладу на гэтую пэрліну.
linkpost comment

(no subject) [Jul. 29th, 2006|02:31 pm]
dudutkin
Перад сакавіцкімі падзеямі 2006 г. я чуў шмат развагаў пра тое, што ўлады рыхтуюцца да "гвалтоўнага разгону" масавых акцыяў апазыцыі.
link6 comments|post comment

(no subject) [Jul. 28th, 2006|05:35 pm]
dudutkin
Броская прядь,
Юбочка славная.
Ты хоть і блядь,
Но - православная.
linkpost comment

(no subject) [Jul. 28th, 2006|05:28 pm]
dudutkin
Я цяпер маю сваю старонку і ўсё такое.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]